65770262ae60c.jpeg


Tlaková injektáž Spoločnosť B.F.Co sa zaoberá sanáciou vlhkých stavieb a obnovou nefunkčných izolácií. Vlhký dom, vlhké murivo, Neváhajte nás kontaktovať.


Výhody:

  • dlhá životnosť
  • cenová dostupnosť
  • vhodné pre všetky typy murív
  • jednoduchá a rýchla aplikácia

Vzlínajúca voda a v nej rozpustené soli často spôsobujú poškodenie stien alebo fasád. Príčinou býva chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme.


Účinnú ochranu pred vzlínaním zemnej vlhkosti poskytne správne realizovaná injektáž.Proti čomu sa používa tlaková injektáž


Proti zemnej a vzlínajúcej vlhkosti a priesakom vody v podzemných stavbách. Vplyvom porúch hydroizolácií (starších či nových), následným prienikom vody do stavebných materiálov, konštrukčné prvky stavieb prudko znižujú svoje tepelnoizolačné vlastnosti.


Tento fakt má za následok vyššie platby za kúrenie, pretože v takejto stavbe máte pocit väčšieho chladu ale, hlavne vám hrozí zhoršenie kvality vnútorného prostredia vlhkej stavby.


Vlhkosť, ktorá nám spôsobuje znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva, sa stáva živnou pôdou pre rast plesní a húb a v takomto objekte sa stretávame aj s problematikou zdravotného ohrozenia. Oprava – sanácia takejto stavby (injektáž) je nutnosť.


Použitie:

  • Epoxidové živice
  • Polyuretánové živice
  • Polyuretánové peny
  • Vodné disperzie